Araştırma

Araştırma Tezini(Hipotez) Oluşturma

  • Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez, araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir.
  • İlk okuma sırasında edinilen bilgiler, yapılan gözlemler ve geçirilen düşünme süreci, araştırma tezinin oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Tez henüz doğruluğu sınanmamış bir önermedir. Fakat hiçbir zaman da kör ve rasgele bir görüş değildir; tersine, birtakım ön çalışmalara, deneyim, gözlem ve akıl yürütme faaliyetlerine göre oluşturulmuştur.
  • Eğer çalışma boyunca edinilen bilgiler ve varılan sonuçlar tezi kanıtlamıyor veya yalnızca bir ölçüde destekliyorsa, tezin de bu yeni bilgilere uyacak biçimde değiştirilmesi gerekir.
  • Unutmamak gerekir ki, tez bilim ahlakının bir gereği olarak, hiçbir zaman veriler değiştirilerek veya gözardı edilerek desteklenecek bir görüş ya da ön yargı değildir.
  • Tez, araştırmaya belli bir bakış açısı kazandırır ve çalışmanın yönünü belirler.
  • Bir araştırmada hangi malzemenin ilgili olduğu, araştırma sürecinde ne tür bilgilere gerek duyulduğu ve nelere yakından dikkat edileceği, o araştırmanın tezine bağlıdır.