hızlıtren

yalıçapkını ve hızlı tren

Tabiatın, insanın birinci mektebi olduğunu kim inkar eder? – Hoca Tahsin Efendi (1813-1881)

Yüzyıllardır doğanın düzeni kusursuz bir şekilde işlemektedir. Bu kusursuzluk ortaya çıkan her türlü problemin kendi içinde çözülmesini sağlamaktan geçmektedir. Doğa kendi içinde bu başarıyı yakaladıysa onu neden örnek almayalım diye düşünerek ortaya atılmış bir fikirdir Biyomimikri.

Biyomimikri, doğanın tasarımlarını ve işleyişini inceleyip taklit ederek, problemlere çözüm getiren bir bilim dalıdır. Biyomimikri terimi iki kelimeden oluşur: Biyo (yaşam) ve mimikri (benzetim). Yani insanların karşılaştıkları sorunları çözmek için doğayı örnek alarak; başka bir deyişle doğadan esinlenerek çeşitli buluşlar yapmasıdır.