Araştırma Tezini(Hipotez) Oluşturma


ARAŞTIRMANIN TEZİNİ (HİPOTEZ) OLUŞTURMA

  • Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez, araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir.
  • İlk okuma sırasında edinilen bilgiler, yapılan gözlemler ve geçirilen düşünme süreci, araştırma tezinin oluşturulmasına yardımcı olur.
  • Tez henüz doğruluğu sınanmamış bir önermedir. Fakat hiçbir zaman da kör ve rasgele bir görüş değildir; tersine, birtakım ön çalışmalara, deneyim, gözlem ve akıl yürütme faaliyetlerine göre oluşturulmuştur.
  • Eğer çalışma boyunca edinilen bilgiler ve varılan sonuçlar tezi kanıtlamıyor veya yalnızca bir ölçüde destekliyorsa, tezin de bu yeni bilgilere uyacak biçimde değiştirilmesi gerekir.
  • Unutmamak gerekir ki, tez bilim ahlakının bir gereği olarak, hiçbir zaman veriler değiştirilerek veya gözardı edilerek desteklenecek bir görüş ya da ön yargı değildir.
  • Tez, araştırmaya belli bir bakış açısı kazandırır ve çalışmanın yönünü belirler.
  • Bir araştırmada hangi malzemenin ilgili olduğu, araştırma sürecinde ne tür bilgilere gerek duyulduğu ve nelere yakından dikkat edileceği, o araştırmanın tezine bağlıdır.

ARAŞTIRMA YÖNTEMİNİN TÜRÜNE KARAR VERMEK

Yöntem ve Teknik Nedir ?

  • Yöntem:  (Bilimde) Bir amaca/sonuca erişmek için bir plana göre izlenen yol, metot.
  • Teknik: Elde edilen verilerin uygulanması.
  • Ampirik (Deneye Bağlı)
  • Kuramsal (Teorik): Araştırmacı toplamış olduğu bilgiler üzerinde çıkarsama yapıyor.

Ya da diğer bir anlatımla

  • Niceliksel: Daha çok ölçmeye dayalı araştırmalar.
  • Niteliksel: Daha çok masa başında, mantıksal/kuramsal çıkarımların yapıldığı araştırmalar.

Araştırma Yönteminin Türleri:

 1. Tarihsel Yöntem
 2. Betimleme Yöntemi
 3. Deneysel Yöntem
 4. Örnek Olay İncelemesi (Vaka İncelemesi)
 5. Karşılaştırma Yöntemi
 6. İstatistiksel Yöntem

Tarihsel Yöntem

  • Geçmişe dönük bir konuyu araştırmak istediğimizde kullandığımız bir yöntemdir. Tarihçe ve tarihsel yöntem aynı anlamda değildir.
  • Tarihsel yöntemde geçmişe ışık tutmak amaçlanır.
  • Geçmişte olmuş bir olay tekrarlanamayacağı için çok titiz bir çalışmadır.
  • Bu yöntemde belgelemeye ihtiyaç duyulur. Belgeye dayalı yürütülür. Dezavantajı, birincil kaynaklara erişme zorunluluğunun olmasıdır.

Betimleme Yöntemi

  • Konuyu bütün ayrıntılarıyla ele almak, mevcut durumu ortaya koyup daha önceki olaylarla ve koşullarla ilişkileri belirleyip bugünkü durumla arasındaki etkileşimi bulmak amaçlanır.
  • Betimleme araştırmalarında tüm yollarla veri toplayabiliriz.

Deneysel Yöntem

  • Genel anlamda geleceğe yönelik çalışmalar için kullanılır diye bir yargı vardır bu yöntem hakkında.
  • Daha çok fen bilimleri için kullanılan bir yöntemdir.
  • Ölçülebilir ve tekrarlanabilir çalışmalar için anlamlıdır.

Örnek Olay İncelemesi

  • Kişinin bugünkü durumuna neden olan geçmişteki herşeyi (deneyimleri) derinlemesine inceleniyor.

Karşılaştırma Yöntemi

  • Aynı türden nesnelere ait benzerlikleri ve farklılıkları ortaya koymak için oluşturulmuş bir yöntemdir.
  • Karşılaştırılan öğeler benzer özelliklere sahip olmalıdır.
  • Bu yöntemle, benzerliklerin ve farklılıkların nedenlerini ortaya koymuş oluyoruz.

İstatistiksel Yöntem

  • Rakamsal verilerin toplanarak, analiz edilerek özgün sonuçlara ulaşmayı hedefleyen yöntemdir.
14982 Toplam Görüntüleme 3 Bugün Görüntüleme