Bilimsel Araştırma Yöntemleri

Veri Toplama Teknikleri

 1. Anket
 2. Görüşme
 3. Gözlem

1. Anket:

 • Zaman açısından avantajlı
 • Soruyu boş bırakabiliriz
 • Maliyeti düşük
 • Daha çok kişiye ulaşma olanağı sunabilmesi

      Dezavantajları

 • Sadece okuryazarlara uygulanabilmesi
 • Sorular yüzeysel olduğu için yorum yapılıp yanlış yanıt verilebilir. Buna bir çözüm olarak açık ve kapalı uçlu sorular sorulabilir.

Araştırma Tezini(Hipotez) Oluşturma

 • Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez, araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir.
 • İlk okuma sırasında edinilen bilgiler, yapılan gözlemler ve geçirilen düşünme süreci, araştırma tezinin oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Tez henüz doğruluğu sınanmamış bir önermedir. Fakat hiçbir zaman da kör ve rasgele bir görüş değildir; tersine, birtakım ön çalışmalara, deneyim, gözlem ve akıl yürütme faaliyetlerine göre oluşturulmuştur.
 • Eğer çalışma boyunca edinilen bilgiler ve varılan sonuçlar tezi kanıtlamıyor veya yalnızca bir ölçüde destekliyorsa, tezin de bu yeni bilgilere uyacak biçimde değiştirilmesi gerekir.
 • Unutmamak gerekir ki, tez bilim ahlakının bir gereği olarak, hiçbir zaman veriler değiştirilerek veya gözardı edilerek desteklenecek bir görüş ya da ön yargı değildir.
 • Tez, araştırmaya belli bir bakış açısı kazandırır ve çalışmanın yönünü belirler.
 • Bir araştırmada hangi malzemenin ilgili olduğu, araştırma sürecinde ne tür bilgilere gerek duyulduğu ve nelere yakından dikkat edileceği, o araştırmanın tezine bağlıdır.

Konunun Sınırlarını Belirleme

 • Konu seçiminde ne kadar titiz davranılmış olursa olsun, düşünülen konu genellikle halen geniş bir araştırma alanı durumundadır. Başarılı bir araştırma projesi için konunun sınırlarının çok iyi çizilmiş olması gereklidir.
 • Konu ne içinden çıkılamayacak kadar geniş ne de araştırmayı anlamsız kılacak kadar dar kapsamlı olmalıdır.
 • Konunun sınırlarını belirlerken kullanabileceğimiz bazı kriterler vardır:

Kapsamın daraltılması

İlke olarak, başlangıçta geniş bir konu alıp sonradan inceleme alanının sınırlarını daraltmak daha sağlıklıdır. Başlangıçta çok dar bir alanda başlatılan çalışmanın ise sınırları genişletilerek daha sağlam bir bilimsel temele oturtulması gerekir.

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır ?

 • Her araştırmada belirli aşamalar, yöntemler ve süreçler vardır.
 • Bu bilgi ve ilkeler ışığında yürütülen araştırmalar, zaman ve emek tasarrufu yanında güvenilir ve diğer çevreler için ilgi çekici olacaklardır.
 • Eğer araştırmanın bütünlüğü içinde yapılacak işler iyi planlanırsa ve her aşamada yoğunluk o aşamanın hazırlıklarına verilirse, söz konusu güçlüklerin büyük ölçüde ortadan kalkacağı görülecektir.
 • Bilimsel araştırma aynı zamanda bir öğrenme ve kendini geliştirme etkinliğidir.
 • Araştırmacı, çalışması sırasında birçok yeni bilgi öğrenir ve ayrıca verileri seçme, gruplandırma, analiz etme ve yorumlama gibi alanlarda yeteneklerini geliştirir.
 • Araştırma, insana düzenli çalışma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.