Bilimsel Araştırma

Veri Toplama Teknikleri

 1. Anket
 2. Görüşme
 3. Gözlem

1. Anket:

 • Zaman açısından avantajlı
 • Soruyu boş bırakabiliriz
 • Maliyeti düşük
 • Daha çok kişiye ulaşma olanağı sunabilmesi

      Dezavantajları

 • Sadece okuryazarlara uygulanabilmesi
 • Sorular yüzeysel olduğu için yorum yapılıp yanlış yanıt verilebilir. Buna bir çözüm olarak açık ve kapalı uçlu sorular sorulabilir.

Araştırma Tezini(Hipotez) Oluşturma

 • Her araştırmanın bir tezi olmalıdır. Tez, araştırılmak üzere belirlenen soruna verilen bir ön yanıt veya ona karşı önerilen bir ilk çözüm niteliğindedir.
 • İlk okuma sırasında edinilen bilgiler, yapılan gözlemler ve geçirilen düşünme süreci, araştırma tezinin oluşturulmasına yardımcı olur.
 • Tez henüz doğruluğu sınanmamış bir önermedir. Fakat hiçbir zaman da kör ve rasgele bir görüş değildir; tersine, birtakım ön çalışmalara, deneyim, gözlem ve akıl yürütme faaliyetlerine göre oluşturulmuştur.
 • Eğer çalışma boyunca edinilen bilgiler ve varılan sonuçlar tezi kanıtlamıyor veya yalnızca bir ölçüde destekliyorsa, tezin de bu yeni bilgilere uyacak biçimde değiştirilmesi gerekir.
 • Unutmamak gerekir ki, tez bilim ahlakının bir gereği olarak, hiçbir zaman veriler değiştirilerek veya gözardı edilerek desteklenecek bir görüş ya da ön yargı değildir.
 • Tez, araştırmaya belli bir bakış açısı kazandırır ve çalışmanın yönünü belirler.
 • Bir araştırmada hangi malzemenin ilgili olduğu, araştırma sürecinde ne tür bilgilere gerek duyulduğu ve nelere yakından dikkat edileceği, o araştırmanın tezine bağlıdır.

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır ?

 • Her araştırmada belirli aşamalar, yöntemler ve süreçler vardır.
 • Bu bilgi ve ilkeler ışığında yürütülen araştırmalar, zaman ve emek tasarrufu yanında güvenilir ve diğer çevreler için ilgi çekici olacaklardır.
 • Eğer araştırmanın bütünlüğü içinde yapılacak işler iyi planlanırsa ve her aşamada yoğunluk o aşamanın hazırlıklarına verilirse, söz konusu güçlüklerin büyük ölçüde ortadan kalkacağı görülecektir.
 • Bilimsel araştırma aynı zamanda bir öğrenme ve kendini geliştirme etkinliğidir.
 • Araştırmacı, çalışması sırasında birçok yeni bilgi öğrenir ve ayrıca verileri seçme, gruplandırma, analiz etme ve yorumlama gibi alanlarda yeteneklerini geliştirir.
 • Araştırma, insana düzenli çalışma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.