Nasıl Yapılır?

Bilimsel Araştırma Nasıl Yapılır ?

  • Her araştırmada belirli aşamalar, yöntemler ve süreçler vardır.
  • Bu bilgi ve ilkeler ışığında yürütülen araştırmalar, zaman ve emek tasarrufu yanında güvenilir ve diğer çevreler için ilgi çekici olacaklardır.
  • Eğer araştırmanın bütünlüğü içinde yapılacak işler iyi planlanırsa ve her aşamada yoğunluk o aşamanın hazırlıklarına verilirse, söz konusu güçlüklerin büyük ölçüde ortadan kalkacağı görülecektir.
  • Bilimsel araştırma aynı zamanda bir öğrenme ve kendini geliştirme etkinliğidir.
  • Araştırmacı, çalışması sırasında birçok yeni bilgi öğrenir ve ayrıca verileri seçme, gruplandırma, analiz etme ve yorumlama gibi alanlarda yeteneklerini geliştirir.
  • Araştırma, insana düzenli çalışma ve sistemli düşünme alışkanlığı kazandırır.