Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri

  1. Anket
  2. Görüşme
  3. Gözlem

1. Anket:

  • Zaman açısından avantajlı
  • Soruyu boş bırakabiliriz
  • Maliyeti düşük
  • Daha çok kişiye ulaşma olanağı sunabilmesi

      Dezavantajları

  • Sadece okuryazarlara uygulanabilmesi
  • Sorular yüzeysel olduğu için yorum yapılıp yanlış yanıt verilebilir. Buna bir çözüm olarak açık ve kapalı uçlu sorular sorulabilir.