Veri Toplama Teknikleri


Veri Toplama Teknikleri

  1. Anket
  2. Görüşme
  3. Gözlem

1. Anket:

  • Zaman açısından avantajlı
  • Soruyu boş bırakabiliriz
  • Maliyeti düşük
  • Daha çok kişiye ulaşma olanağı sunabilmesi

      Dezavantajları

  • Sadece okuryazarlara uygulanabilmesi
  • Sorular yüzeysel olduğu için yorum yapılıp yanlış yanıt verilebilir. Buna bir çözüm olarak açık ve kapalı uçlu sorular sorulabilir.

2. Görüşme:

  • Görüşmeye en güvenilir tekniklerden biri olarak bakılmaktadır.
  • Görüşme yapmadan önce okumaların bitmiş, yapılan çalışmaya ilişkin bilgilerin toplanmış olması gerekiyor. Konuyu bilerek görüşme yapmaya gidilmelidir.
  • Tarafsız, güvenilir veriler toplamak için, soru sorarken kişisel düşünceler belli edilmemelidir.
  • Sorular hazırlanırken hangi kesime hitap edileceği belirlenmeli, görüşme yapılacak kimselerce anlaşılabilecek sorular hazırlanmalıdır.
  • Dezavantajı:
  • Ankete göre sınırlı bir çevreye ulaşılıyor.

3. Gözlem:

  1. Fiziksel Gözlem: Ses kayıt cihazı, kamera vb. araçlarla yapılan gözlemdir. Kişi gözlendiğini bilmektedir.
  2. Psikolojik Gözlem: Kişi gözlendiğini bilmiyor.

Gözlemin süresi:

Gözlemin sürekli olarak devam ettirilmesi gerekir. Sonuçtaki yargıya varırken verinin gerçeği yansıtmasını sağlamalıyız. Gözlem süresinin uzaması gerçekçi veriler açısından daha iyidir. Gözlemin yapıldığı dönem de önemlidir.

TASLAK/GEÇİCİ PLAN OLUŞTURMAK

  • Ele aldığımız konuyu hangi başlık ve altbaşlıklarla inceleyeceğimizi gösteren plandır.
  • Taslak plan hazırladığımızda, neyi arayacağımızı bildiğimiz için tarama aşamasında kolaylık sağlamış oluruz.
  • Böylece, Taslak Planda yer alan başlıklarla ilgisiz olan sonuçları dikkate almaz ve zaman kazanırız.
1069 Toplam Görüntüleme 1 Bugün Görüntüleme